Gửi SMS hàng loạt

Để gửi SMS hàng loạt các bạn chọn ô Gửi SMS hàng loạt trong mục Gửi SMS Marketing của tính năng AUTO EMAIL/SMS MARKETING và chọn nút Gửi tin nhắn SMS mới

Tiếp theo các bạn hãy đặt tên cho chiến dịch và thêm nội dung tin nhắn SMS các bạn muốn gửi vào ô Nội dung, ô SMS API chọn custom-post.

Mục Khách hàng Messenger là các khách hàng đã từng tương tác qua messenger với bạn. Ở đây các bạn hãy lựa chọn trang có tương tác với các khách hàng mà bạn muốn gửi tới.

Các bạn có thể lọc danh sách bằng cách sử dụng Nhãn của Nhóm khách muốn gửi trong ô Nhãn mục tiêu và loại trừ Nhãn của nhóm khách các bạn không muốn họ nhận được tin nhắn trong ô Loại trừ nhãn. Ngoài ra,các bạn cũng có thể chọn giới tính khách mà bạn muốn gửi tới trong ô Giới tính.

Tiếp theo bạn hãy cài đặt múi giờ,ngôn ngữ cho tin nhắn.

Mục Khách hàng SMS (nguồn ngoài) là những khách hàng chưa tương tác messenger với page của bạn. Tại đây bạn có thể chọn danh bạ khách nếu đã lưu trong ô Chọn danh bạ hoặc thêm số điện thoại của khách vào ô Số để gửi ( chú ý là mỗi số điện thoại phải được cách nhau bởi dấu phẩy) hoặc thêm bằng File có đuôi .csv bằng cách ấn nút Tải lên csv và chọn file danh bạ bạn có ( chú ý là danh bạ trong file bắt buộc phải có số điện thoại)

Để tránh bị coi là spam, các bạn có thể cài đặt khoảng thời gian giữa 2 tin SMS được gửi đi tại ô Trì hoãn(giây), đơn vị ở đây là giây. Tại ô Mã quốc gia nếu gửi tin trong nước thì để trống.

Nếu muốn gửi ngay tin nhắn thì chọn Gửi ngay bây giờ và nhấn nút Tạo chiến dịch

Nếu muốn hẹn giờ gửi,các bạn không tick vào Gửi ngay bây giờ và thiết lập thời gian các bạn muốn gửi tin sau đó nhấn nút Tạo chiến dịch

Chúc các bạn thành công với Clickbot!

Last updated