Kết nối SMTP

Kết nối Clickbot và nền tảng SMTP của Gmail

Để sử dụng tính năng Email Marketing tự động từ Clickbot,các bạn cần kết nối với 1 nền tảng email thứ 3. Trong đó Gmail là nền tảng quen thuộc, tiện lợi,dễ sử dụng, miễn phí để các bạn có thể gửi dưới 2000 tin/ tháng.

Bước 1: Lấy mật khẩu API của SMTP

Các bạn cần phải kết nối API giữa 2 nền tảng này,và SMTP là API của Gmail. Để cài đặt, các bạn hãy vào Gmail mà bạn muốn gửi đi từ Clickbot và chọn mục Quản lý Tài khoản Google của bạn.

Trong tab mới mở ra,chọn mục Bảo mật và Bật xác minh 2 bước lên

Nếu trạng thái đang là Tắt hãy click vào đó,ấn bật. Google sẽ gửi 1 mã 6 số về điện thoại của bạn,hãy nhập vào nó và làm theo hướng dẫn sẽ bật được Xác minh 2 bước lên. Chú ý,gmail này phải đăng nhập trong điện thoại của bạn.

Tiếp theo phần hãy click vào phần Mật khẩu ứng dụng.

Google yêu cầu Đăng nhập lại gmail của các bạn,sau đó sẽ có 1 bảng mới hiện ra.Trong mục chọn thiết bị hãy chọn vào Khác

Nhập nội dung là SMTP và nhấn nút Tạo

Mật khẩu ứng dụng sẽ được tạo ra,các bạn hãy lưu nó lại

Bước 2: Kết nối Clickbot với SMTP

Các bạn hãy vào ô Kết nối SMTP trong Gửi Email Marketing và chọn API SMTP mới

Tiếp theo hãy điền các thông tin như bảng sau:

  • Địa chỉ email: Là email mà bạn vừa lấy mật khẩu để kết nối với Clickbot

  • Máy chủ smtp: smtp.gmail.com

  • Cổng SMTP: 587

  • Tên người dùng: giống Địa chỉ email

  • Mật khẩu smtp: Là mật khẩu các bạn vừa lấy ở bước 1 ( chú ý là kết nối gmail nào thì mật khẩu phải của gmail đấy)

  • Loại smtp: TLS

  • Tên người gửi: Tên tuỳ chỉnh các bạn muốn hiển thị khi người dùng nhận được email

  • Trạng thái: Tick vào Hoạt động

Sau đó ấn Lưu là các bạn đã hoàn thành kết nối API của Clickbot với SMTP của Gmail.

Last updated