Bình luận và trả lời tin nhắn

Để cài đặt mẫu trả lời bình luận cho cả trang mà không cần phải cài đặt riêng lẻ cho từng bài viết, các bạn hãy vào mục Tạo chiến dịch, chọn Trang mà anh chị muốn cài đặt và ấn vào nút Cho phép trả lời toàn trang

1 pop up hiện ra để các bạn tạo mẫu phản hồi bình luận. Cách thiết lập giống như Tạo mẫu phản hồi mới.

Nếu các bạn đang để cả trả lời bình luận cho toàn trang và để riêng chiến dịch cho bài viết thì chiến dịch của bài viết sẽ được ưu tiên.

Last updated