Chỉnh sửa divider và Menu trong landing page

Divider

Divider là 1 đường kẻ dùng để ngăn cách các phần hoặc để gạch chân làm nổi bật 1 khu vực nào đó. Để thêm divider các bạn vào Content,tìm tới divider,kéo nó và thả vào khu vực mong muốn.

Các bạn có thể cài đặt độ dài, độ dày,màu sắc, vị trí của divider trong khu vực chỉnh sửa phần tử.

Menu là 1 mục lục, hoặc nhóm đề mục của landing page. Để thêm Menu các bạn vào Content,tìm tới Menu,kéo nó và thả vào khu vực mong muốn.

Để cài đặt Menu hãy vào khu vực chính sửa phần tử bên tay phải màn hình.

Để thêm Menu mới hãy chọn vào Add New Item

 • Text: Gõ tên Menu các bạn muốn đặt ví dụ như Fanpage, Liên hệ...

 • Action type : Hành động xảy ra khi khách hàng click vào Menu. Gồm có:

  • Open Website: Mở website khi click vào ảnh,dán link bạn muốn hướng khách hàng vào trong ô URL

  • Call phone/ Send SMS: Gọi điện,nhắn tin và gõ số điện thoại bạn muốn thực hiện hành động này trong ô Phone.

  • Send Email: Click vào ảnh sẽ gửi email.

   • Mail to: Email bạn muốn gửi tới

   • Subject: Tiêu đề mail

   • Body: Nội dung mail.

 • Font size : Cỡ chữ Menu

 • Text Color: Màu chữ Menu

 • Link Color: Màu đường link,nếu chữ trong Menu chứa đường link nó sẽ có màu này

 • Layout: Kiểu sắp xếp Menu

 • Padding: Khoảng cách giữa chữ trong Menu và các cạnh liền kề với nó

  • Nếu chọn More option thì bạn tuỳ chỉnh cả 4 cạnh

  • Nếu không chọn More option thì chỉnh sửa chung 4 cạnh cùng 1 lúc, cùng số liệu.

 • Container Padding: Cài đặt khoảng cách Menu và ô chứa Menu

  • Các bạn có thể chỉnh sửa từng cạnh bằng cách tick vào More option, còn nếu không chọn bạn có thể chỉnh sửa cả 4 cạnh cùng lúc.

 • Chỉnh sửa trong Giao diện Mobile

Để chuyển sang giao diện Mobile, các bạn nhấn nút hình điện thoại góc trái bên dưới. Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa giống như cach chỉnh sửa trên giao diện Desktop.

Last updated