Chiến dịch gắn nhãn

Cách tag tất cả khách hàng đã bình luận vào trong 1 phản hồi hoặc gửi thêm 1 phản hồi tới tất cả các khách hàng cùng 1 lúc.

Bước 1: Tìm và nạp khách hàng để gắn nhãn

Để có thể gắn nhãn được khách hàng đã bình luận 1 bài viết,các bạn hãy vào mục Tạo chiến dịch trong tính năng Autoresponder,chọn trang và bài viết mà chúng ta muốn gắn nhãn những khách hàng của bài viết đó,click vào biểu tượng bánh xe và chọn Tìm và nạp bình luận viên

Bạn sẽ nhận được 1 thông báo như sau

Bước 2: Tạo chiến dịch gắn nhãn

Để tạo chiến dịch gắn nhãn bạn hãy vào phần Nâng cao trong tính năng Autoresponder, chọn trang và bài viết mà chúng ta muốn chạy chiến dịch gắn nhãn.

Bình luận gắn nhãn số lượng lớn

Để tag tất cả khách hàng đã comment trong 1 bình luận thì các bạn hãy nhấn vào dấu + trong mục Bình luận gắn nhãn số lượng lớn

1 pop up mới sẽ hiện ra,các bạn hãy đặt tên cho chiến dịch thêm nội dung cho bình luận của mình trong ô Nội dung

  • Mục Phạm vi bình luận: click chọn vào ô trống và để mặc định lựa chọn đó theo hệ thống,hệ thống quét số lượng khách hàng đã comment bài viết của bạn và sẽ tag tất cả các khách đó theo thứ tự thời gian bình luận.

  • Các bạn cũng có thể bỏ tag các khách hàng nào mà các bạn không muốn họ gắn trong bình luận bằng cách thêm khách hàng đó trong mục Không gắn nhãn những người bình luận sau

  • Các bạn có thể đính kèm ảnh/video từ thiết bị lên bằng cách ấn nút Tải lên

Nếu muốn bình luận đăng ngay thì cá bạn chọn Ngay bây giờ trong mục Lịch trình

Nếu muốn chọn thời gian cho bình luận thì bỏ tick Ngay bây giờ và cài đặt thời gian các bạn muốn. Mục thời gian biểu chọn thời gian bạn muốn đăng và múi giờ chọn GMT+7

Nhấn nút Tạo chiến dịch là các bạn đã hoàn tất bình luận của mình.

Trả lời bình luận hàng loạt

Với cách này các bạn sẽ tự động phản hồi cho tất cả khách hàng đã bình luận theo dạng trả lời riêng từng người.

Để tạo được thì các bạn hãy nhấn vào dấu + trong mục Trả lời bình luận hàng loạt

1 pop up mới sẽ hiện ra,các bạn hãy đặt tên cho chiến dịch thêm nội dung cho bình luận của mình trong ô Nội dung Reply

  • Trả lời tất cả bình luận của 1 người? Chọn có nếu muốn tất cả bình luận của 1 người đều được trả lời.

  • Độ trễ giữa 2 lần trả lời: khoảng thời gian giữa 2 lần trả lời bình luận

  • Lịch trình: Nếu muốn gửi ngay thì chọn Ngay bây giờ,nếu không cài lại thời gian các bạn muốn phản hồi được gửi đi

Ấn nút Tạo chiến dịch là bạn đã tạo thành công!

Last updated