Nhập danh sách khách hàng bên ngoài

Nhập danh sách khách hàng từ bên ngoài ví dụ trong Excel file vào Clickbot tiện cho việc quản lý cũng như thực hiện chuỗi chăm sóc khách hàng tự động bằng SMS hoặc Email

Tạo nhóm Contact.

Chọn ô Nhóm contact trong mục Khách hàng bên ngoài của tính năng MINI CRM và click vào nút Nhóm mới.

Nhập tên nhóm bạn muốn và ấn Lưu

Last updated