Chỉnh sửa form trong landing page

Form là phần tử chứa đựng thông tin khách hàng thường có chứa nút bấm kêu gọi hành động.

Thêm form vào landing page

Để thêm phần tử này vào trong landing page,các bạn chọn vào mục Content, tìm tới Form, giữ chuột kéo và thả vào khu vực mà bạn muốn thêm vào.

Chỉnh sửa form

Các bạn click vào form và chuyển sang khu vực chỉnh sửa phần tử để cài đặt form theo ý muốn.

FORM: Cài đặt các trường cho form

Để thêm trường

Nhấn nút Add new field và chọn trường như mong muốn. Trong tường hợp muốn thêm trường không có trong trường hệ thống bạn chọn vào :Add new field ( ô màu xanh)

Cài đặt trường

Click vào biểu tượng hình cái bút trong tên trường muốn chỉnh sửa để cài đặt lại thông số

1 pop up mới hiện ra,trong đó các bạn có thể cài đặt:

 • Field Type: Định dạng kiểu trường,là định dạng mà khách hàng nhập từ bàn phím vào,ví dụ như Text,email,SĐT hay checkbox...

 • Field name: Tên trường

 • Field label: Tên hiển thị phía trên của trường trong form

  • Nếu tick vào ô Show label thì sẽ hiển thị trên form

  • Nếu không tick vào Show label thì không hiển thị trên form

 • Placeholder Text: Dòng chữ hiển thị trong trường kêu gọi khách nhập thông tin vào.

 • Required Field: Trường này có bắt buộc nhập vào hay không, nếu có tick thì khách phải nhập đủ mới nhấn nút được ( sẽ hiển thị dấu * trên Field label nếu chọn Show) ,nếu không tick chọn thì khách có thể bỏ qua.

Sau khi nhập xong ấn Update Field.

Tiếp theo cài đặt các thông số:

 • Border : Cài đặt viền của ô chữ trong trường.

  • Nếu không tick vào More option các bạn có thể chỉnh sửa chung viền cho 4 cạnh của ô chữ trong trường.

  • Có thể chọn kiểu viền : Solid là nét liền, Dotted là nét đứt kiểu dấu chấm, Dashed là nét đứt gạch ngang.

 • Rounded Border: Bo góc cho nút bấm.

 • Padding: Khoảng cách giữa chữ và 4 cạnh của ô chứa nó trong trường.

  • Nếu chọn More option thì bạn tuỳ chỉnh cả 4 cạnh

  • Nếu không chọn More option thì chỉnh sửa chung 4 cạnh cùng 1 lúc, cùng số liệu.

 • Backgroud Color: Màu nền ô chữ

 • Text Color: Màu chữ trong ô (placeholder Text)

 • Font size: Cỡ chữ.

Cài đặt LAYOUT

 • Auto Width: Độ dài của ô chữ trong form.

 • Form Alignment: Căn lề form

 • Space Between Fields: Khoảng cách giữa 2 ô chữ liên tiếp trong form

LABEL: Cài đặt label

Nếu trong form có cài đặt Show label trong các trường thì các bạn có thể chỉnh sửa những thông số sau.

 • Font Size: Cỡ chữ label

 • Color: Màu chữ label

 • Alignment: Căn lề

 • Padding: Khoảng cách từ chữ tới các cạnh tiếp giáp với nó.

BUTTON: Cài đặt nút bấm.

Giống như cài đặt Nút bấm trong landing page. Các bạn có thể xem cách cài đặt tại đây

Container Padding: Cài đặt khoảng cách nút bấm và ô chứa nút bấm

 • Các bạn có thể chỉnh sửa từng cạnh bằng cách tick vào More option, còn nếu không chọn bạn có thể chỉnh sửa cả 4 cạnh cùng lúc.

Hide on Desktop: Nếu tick chọn sẽ ẩn text trong giao diện Desktop.

Chỉnh sửa trong Giao diện Mobile

Để chuyển sang giao diện Mobile, các bạn nhấn nút hình điện thoại góc trái bên dưới. Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa giống như cach chỉnh sửa trên giao diện Desktop.

Lưu dữ liệu từ form

Sau khi hoàn thành form,ấn nút Setting để cài đặt lưu trữ dữ liệu cho form và gắn hành động cho khách hàng sau khi họ điền form.

Ở đây có các thông tin sau:

 • Nhóm contact: Dữ liệu khách điền form sẽ được lưu vào khách hàng bên ngoài vì thế các bạn có thể tạo nhóm cho đối tượng khách này để dễ quản lý và chăm sóc.

 • Chuỗi email/ chuỗi SMS : Sau khi khách điền form xong thì có thể gắn chuỗi email/SMS để tiếp cận,chăm sóc, bám đuổi khách hàng.

 • Điền đường link chuyển hướng sau khi Submit: là đường dẫn khách sẽ được tự động chuyển tới sau khi điền form,các bạn có thể dùng link của chatbot để dẫn khách hàng vào tương tác với page nhằm chăm sóc khách tốt hơn.

 • Mã tracking: Các bạn có thể thêm mã tracking để theo dõi hành vi của khách hàng trên page như Facebook pixel,Tiktok pixel, Google tag...

Last updated