Chỉnh sửa nút bấm trong Landing page

Phần tử nút bấm là phần tử chuyên biệt để kêu gọi người dùng hành động một thứ nào đó mà trong nút bấm có kêu gọi.

Để thêm phần tử này vào trong landing page,các bạn chọn vào mục Content, tìm tới Button, giữ chuột kéo và thả vào khu vực mà bạn muốn thêm vào.

Tiếp theo các bạn hãy thêm lời kêu gọi của bạn vào nút bấm. Ví dụ: ĐĂNG KÝ NGAY, và có thể chỉnh sửa văn bản này bằng thanh chỉnh sửa nhanh bên trên nút như thay đổi font chữ, định dạng chữ, cỡ chữ

Trong khu vực chỉnh sửa phần tử bên tay phải các bạn có thể chỉnh sửa:

Action: Hành động xảy ra khi khách hàng nhấn vào nút bấm. Gồm có:

 • Open Website: Mở website khi click vào ảnh,dán link bạn muốn hướng khách hàng vào trong ô URL

 • Send Email: Click vào ảnh sẽ gửi email.

  • Mail to: Email bạn muốn gửi tới

  • Subject: Tiêu đề mail

  • Body: Nội dung mail.

 • Call phone/ Send SMS: Gọi điện,nhắn tin và gõ số điện thoại bạn muốn thực hiện hành động này trong ô Phone.

Button option: Cài đặt chung nút bấm

 • Text Color: Màu chữ trong nút bấm

 • Hover text Color: Màu chữ trong nút bấm khi di chuột tới nút bấm

 • Background Color: Màu nền nút bấm

 • Hover background Color: Màu nền nút bấm khi di chuột tới nút bấm

 • Auto Width: Chiều dài nút bấm,nếu tick chọn sẽ để tự động,nếu không chọn có thể thu gọn theo tỉ lệ, tối đa là 100%

 • Alignment: Căn lề nút bấm

Spacing: Cài đặt chung cho nút bấm

 • Line Height: Chiều cao nút bấm

 • Padding: Khoảng cách giữa chữ trong nút bấm và cạnh của nút bấm

  • Nếu chọn More option thì bạn tuỳ chỉnh cả 4 cạnh

  • Nếu không chọn More option thì chỉnh sửa chung 4 cạnh cùng 1 lúc, cùng số liệu.

 • Border : Cài đặt viền của nút bấm.

  • Nếu không tick vào More option các bạn có thể chỉnh sửa chung viền cho 4 cạnh của nút bấm.

  • Có thể chọn kiểu viền : Solid là nét liền, Dotted là nét đứt kiểu dấu chấm, Dashed là nét đứt gạch ngang.

 • Rounded Border: Bo góc cho nút bấm.

Container Padding: Cài đặt khoảng cách nút bấm và ô chứa nút bấm

 • Các bạn có thể chỉnh sửa từng cạnh bằng cách tick vào More option, còn nếu không chọn bạn có thể chỉnh sửa cả 4 cạnh cùng lúc.

Hide on Desktop: Nếu tick chọn sẽ ẩn text trong giao diện Desktop.

Chỉnh sửa trong Giao diện Mobile

Để chuyển sang giao diện Mobile, các bạn nhấn nút hình điện thoại góc trái bên dưới. Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa giống như cach chỉnh sửa trên giao diện Desktop.

Last updated