Thiết lập câu hỏi phá băng

Có 1 cách để thu hút khách hàng mới ngay từ khi họ bắt đầu trò chuyện với page thay vì câu chào mừng và khiến khách hàng nhấn vào nút Get start để bắt đầu là sử dụng Câu hỏi phá băng.

Câu hỏi phá băng là những câu hỏi chứa từ khoá mà khách hàng đang cần tìm câu trả lời, khách chỉ cần click vào các từ khoá đó là sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức. Điều này sẽ hiệu quả hơn câu chào mừng vì khách hàng ngày càng lười hơn,họ không cần làm vài bước và gõ câu hỏi của họ trên messenger.

Tại đây các bạn có thể tạo các câu hỏi chứa từ khoá mà khách hàng quan tâm để ngay lập tức đi đến cuộc trò chuyện.

  • Trạng thái phá băng : chọn Kích hoạt

  • Gõ vào câu hỏi của bạn có chứa từ khoá mà khách hàng đang tìm kiếm.

  • Mẫu tin nhắn trả lời: Đưa khách vào kịch bản trò chuyện của bạn. Xem cách tạo kịch bản tin nhắn ở đây

Để thêm câu hỏi khác bấm chọn nút Thêm tài khoản và cài đặt giống như bên trên.

Sau khi tạo xong các mẫu câu hỏi và câu trả lời, bấm Lưu để hoàn thành.

Last updated