Chỉnh sửa Text và Heading trong Landing page

Chỉnh sửa Text

Để thêm phần tử Text vào trong landing page,các bạn chọn vào mục Content,tìm tới Text, giữ chuột kéo và thả vào khu vực mà bạn muốn thêm vào.

Tiếp theo hãy gõ nội dung của bạn vào.

Các bạn có thể chỉnh sửa text ở thanh công cụ nằm ngay dưới text của bạn như trình soạn thảo văn bản bình thường, các bạn có thể chỉnh sửa cỡ chữ,font chữ,định dạng chữ in đậm, in nghiêng...căn lề chữ,tô màu chữ.

Các bạn cũng có thể chỉnh sửa tại khu vực bên phải màn hình.

  • Color: Màu chữ

  • Text Align: Căn lề

  • Line Height: Chiều cao ô chữ

  • Inherit Body Styles: Nếu tick vào ô này, đường link sẽ sử dụng cài đặt trong Body.

  • Padding: Khoảng cách giữa chữ và ô chứa chữ. Các bạn có thể chỉnh sửa từng cạnh bằng cách tick vào More option, còn nếu không chọn bạn có thể chỉnh sửa cả 4 cạnh cùng lúc.

  • Hide on Desktop: Nếu tick chọn sẽ ẩn text trong giao diện Desktop.

Để chuyển sang giao diện Mobile, các bạn nhấn nút hình điện thoại góc trái bên dưới. Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa giống như cach chỉnh sửa trên giao diện Desktop.

Chỉnh sửa Heading

Heading các bạn chỉnh sửa giống phần tử Text, các bạn hãy làm tương tự như đối với phần tử Text.

Last updated