Tự động thích và chia sẻ bài viết

Tự động like và share bài viết bởi các trang khác

Tính năng này cho phép các bạn có thể share và like tự động các bài viết trên 1 trang bởi các trang khác mà bạn là quản trị viên để tạo những tương tác đầu tiên tăng độ trust cho bài viết.

Để sử dụng tính năng này các bạn vào phần Tạo chiến dịch, chọn Trang mà các bạn muốn tất cả các bài viết khi đăng lên sẽ có ngay like,share tự động và tìm mục Chiến dịch toàn trang và bấm nút Cho phép thích và chia sẻ

Trong pop up mới hiện ra các bạn hãy chọn Cho phép với tính năng tự động share bài hoặc tự động Like bài viết.

Các bạn chọn các trang mà các bạn muốn share bài viết ( Không giới hạn số trang) và chọn thời gian share sang từ khi bài viết gốc được thực hiện. Thời gian có thể để ngẫu nhiên hay tuỳ chỉnh được từ 5,10,15,20 hoặc 25 giây.

Để tự động like bài viết các bạn chỉ có thể chọn tối đa 2 trang khác mà thôi.

Sau khi hoàn tất hãy ấn Lưu .

Chúc các bạn thành công với Clickbot

Last updated