Hướng dẫn đọc bảng thống kê

Bảng thống kê giúp bạn có cái nhìn tổng quan về dữ liệu khách hàng, hiện trạng và hiệu quả các chiến dịch đã, đang thực hiện cũng như thống kê doanh thu cửa hàng thương mại điện tử.

Truy cập phần Tổng quan trong thanh Left Bar để đọc báo cáo thống kê.

Bảng thống kê bao gồm:

  1. Thiết lập nhanh các tính năng hay sử dụng

  2. Thống kê khách hàng theo thời gian

  3. Thống kê khách hàng theo giới tính

  4. Thống kê khách hàng theo nguồn đầu vào

  5. Thống kê kênh thương mại điện tử

  6. Khách hàng mới nhất

  7. Thống kê các chiến dịch đăng bài mạng xã hội

Chi tiết

1.Thiết lập nhanh các tính năng hay sử dụng:

Bấm Bắt đầu để thiết lập nhanh các tính năng thay vì tìm trên thanh Left Bar.

2. Thống kê khách hàng theo thời gian

Thống kê chi tiết lượng khách truy cập fanpage theo ngày,tuần,tháng và tổng số khách từ trước tới nay để chủ page có thể đánh giá mức độ hiệu quả các chiến dịch thu hút khách hàng.

3. Thống kê khách hàng theo giới tính

Giới tính được lấy theo khai báo của khách trên facebook để chủ page đo lường hiệu quả các chiến dịch và lên kế hoạch phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng của page.

4. Thống kê khách hàng theo nguồn đầu vào

Thống kê khách hàng vào từ nguồn nào để chủ page đo lường và đánh giá mức độ hiệu quả của các công cụ thu hút khách hàng từ đó đưa ra phương án phù hợp.

5. Thống kê kênh thương mại điện tử

Tổng quan tình trạng đơn hàng và doanh thu của kênh thương mại điện tử trên Clickbot giúp chủ shop đánh giá hiệu quả của kênh.

6. Khách hàng mới nhất

Hiển thị chi tiết 10 khách hàng mới nhất kết nối với page. Chủ page có thể kiếm tra thời gian khách kết nối gần nhất để đánh giá xem chiến dịch thu hút gần đây có hiệu quả hay không

7. Thống kê các chiến dịch đăng bài mạng xã hội

Hiển thị thống kê các bài đăng phát trực tiếp (Livestream), các bài đăng đã lên lịch và các bài đăng đã hoàn thành.

Chúc các bạn thành công với Clickbot!

Last updated