Cài đặt lời chào mừng

Thay vì câu chào mừng đơn điệu của hệ thống trước khi khách hàng ấn nút Bắt đầu để trò chuyện với bạn, bạn có thể thay đổi câu chào mừng cho thu hút hơn.

Để cài đặt câu chào mừng, bạn hãy vào mục Cài đặt Bot trong mục AUTOBOT, chọn Trang mà bạn muốn cài đặt và tìm mục Cài đặt bắt đầu ,bấm chọn Thay đổi cài đặt

Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa được câu chào mừng của page với khách hàng.

  • Bắt đầu trạng thái nút : Để trạng thái Kích hoạt

  • Sau đó bạn hãy thêm nội dung câu chào mừng của bạn vào ô Tin nhắn chào mừng

  • Ấn Lưu là câu chào mừng của bạn đã được cài đặt thành công

Last updated