Đồng bộ khách hàng

Quét lại toàn bộ khách hàng đã từng tương tác với page từ trước tới nay.

Để quét lại toàn bộ khách hàng,các bạn vào mục Đồng bộ Khách hàng trong phần Khách hàng Messenger của tính năng MINI CRM,lựa chọn fanpage mà các bạn muốn và chọn vào Quét ngay.

Trong pop up mới hiện ra,tại ô Quét khách hàng tiềm năng mới nhất các bạn hãy lựa chọn số lượng khách hàng muốn quét,nếu lựa chọn tất cả thì hãy để Quét tất cả khách hàng. Ô Thư mục chọn Hộp thư đến

Tiếp tục ấn nút Bắt đầu quét

Sau khi quét thành công,các bạn sẽ phải di chuyển những khách hàng này sang Chatbot để dễ dàng quản lý và tương tác lại với họ.

Để làm được các bạn vào mục Danh sách khách hàng và nhấn nút Xem danh sách.

Trong danh sách khách hàng hiện ra các bạn hãy tick lựa chọn những khách mà muốn chuyển vào Chatbot để quản lý,sau đó nhấn nút Tuỳ chọn và chọn vào Di chuyển danh sách đầy đủ sang Bot

Hệ thống hỏi bạn có chắc chắn về hành động này không thì chọn OK.

Last updated