Gửi email hàng loạt

Để gửi email hàng loạt các bạn hãy lựa chọn ô Gửi email hàng loạt trong mục Gửi email marketing và chọn vào Chiến dịch email mới

1 cửa sổ mới hiện ra để bạn soạn thảo email để gửi đi, tại cửa sổ này các bạn hãy chọn Tên chiến dịch và đặt tên chủ đề và thêm nội dung của email sẽ gửi đi.

Cách soạn thảo email các bạn có thể gõ trực tiếp trong ô Nội dung hoặc có thể dùng kiểu kéo thả để tạo email theo mong muốn. Cách tạo email theo trình kéo và thả xem tại đây

Trong mục Email API chọn vào API của email mà bạn muốn dùng để gửi. Bạn cũng có thể tải tệp từ thiết bị của mình lên trong nút Tải lên

Trong mục Người đăng kí gửi tin các bạn hãy chọn Nhóm contact mà các bạn muốn gửi email đi. Đây là danh sách khách hàng bên ngoài đã được tạo thành nhóm mà các bạn đã lưu lại. Click chuột vào ô Chọn người đăng ký email (bên ngoài) và chọn nhóm bạn muốn gửi.

Bên phải trong mục Số lượng mail gửi các bạn có thể kiểm tra được số lượng email từ các nguồn trong page và danh bạ bên ngoài là bao nhiêu.

Mục Khách hàng Messenger là các khách hàng đã từng tương tác qua messenger với bạn. Ở đây các bạn hãy lựa chọn trang có tương tác với các khách hàng mà bạn muốn gửi tới.

Các bạn có thể lọc danh sách bằng cách sử dụng Nhãn của Nhóm khách muốn gửi trong ô Nhãn mục tiêu và loại trừ Nhãn của nhóm khách các bạn không muốn họ nhận được tin nhắn trong ô Loại trừ nhãn. Ngoài ra,các bạn cũng có thể chọn giới tính khách mà bạn muốn gửi tới trong ô Giới tính.

Tiếp theo bạn hãy cài đặt múi giờ,ngôn ngữ cho tin nhắn.

Nếu muốn gửi ngay tin nhắn thì chọn Gửi ngay bây giờ và nhấn nút Tạo chiến dịch

Nếu muốn hẹn giờ gửi,các bạn không tick vào Gửi ngay bây giờ và thiết lập thời gian các bạn muốn gửi tin sau đó nhấn nút Tạo chiến dịch

Chúc các bạn thành công với Clickbot!

Last updated