Chỉnh sửa ảnh trong landing page

Chỉnh sửa Ảnh

Để thêm phần tử Image vào trong landing page,các bạn chọn vào mục Content,tìm tới Image, giữ chuột kéo và thả vào khu vực mà bạn muốn thêm vào.

Tiếp theo click vào phần tử vừa thêm vào và chỉnh sửa trong khu vực chỉnh sửa phần tử bên tay phải.

Để tải ảnh bạn lên bạn có thể nhấn nút Upload Image để tải ảnh từ thiết bị của bạn hoặc bạn có thể dán link ảnh vào ô Image URL.

  • Auto Width: Nếu tick vào thì bạn sẽ tự động điều chỉnh kích thước ảnh,còn nếu không các bạn không tick vào và tự điều chỉnh bằng thanh tỉ lệ kích thước bên dưới.

  • Align: Căn lề ảnh

  • Alternate Text: Gắn thẻ cho ảnh

  • Action: Là hành động phát sinh khi khách hàng Click vào ảnh

Open Website: Mở website khi click vào ảnh,dán link bạn muốn hướng khách hàng vào trong ô URL

Send Email: Click vào ảnh sẽ gửi email.

Mail to: Email bạn muốn gửi tới

Subject: Tiêu đề mail

Body: Nội dung mail.

Call phone/ Send SMS: Gọi điện,nhắn tin và gõ số điện thoại bạn muốn thực hiện hành động này trong ô Phone.

Container Padding: Khoảng cách giữa ảnh và ô chứa nó

  • Các bạn có thể chỉnh sửa từng cạnh bằng cách tick vào More option, còn nếu không chọn bạn có thể chỉnh sửa cả 4 cạnh cùng lúc.

  • Hide on Desktop: Nếu tick chọn sẽ ẩn text trong giao diện Desktop.

Để chuyển sang giao diện Mobile, các bạn nhấn nút hình điện thoại góc trái bên dưới. Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa giống như cach chỉnh sửa trên giao diện Desktop.

Last updated