Danh bạ

Là nơi lưu trữ khách hàng từ bên ngoài

Xem danh bạ

Để xem danh bạ bạn đã lưu lại, hãy vào ô Danh bạ trong mục Khách hàng bên ngoài của tính năng MINI CRM.

Tai đây các bạn có thể kiểm tra được các thông tin của khách hàng như email,sđt,họ tên...

Để chỉnh sửa hoặc xem chi tiết hay muốn xoá danh bạ nào thì hãy ấn vào các biểu tượng trong ô hành động.

Biểu tượng hình con mắt: Xem chi tiết

Biểu tượng hình cây bút: Chỉnh sửa danh bạ

Biểu tượng thùng rác: Xoá danh bạ.

Thêm danh bạ

Thêm 1 danh bạ

Để thêm danh bạ, các bạn hãy nhấn vào nút Thêm contact mới

Sau đó các bạn hãy điền các thông tin về khách hàng mà bạn muốn thêm vào

Trong Nhóm contact hãy chọn Nhóm mà bạn muốn gắn khách vào để tiện quản lý. Sau đó ấn vào Lưu là bạn đã thêm thành công.

Thêm nhiều danh bạ

Để thêm nhiều danh bạ cùng lúc các bạn hãy nhấn vào nút Tuỳ chọn trong màn hình chính của Danh bạ,và chọn vào Nhập dữ liệu

Trong màn hinh mới hiển thị,hãy chọn Nhóm Contact mà bạn muốn thêm khách hàng vào,sau đó tải file danh sách khách hàng dưới định dạng .csv lên, sau đó nhấn nút Nhập dữ liệu.

Chú ý các trường của file giống như ảnh bên dưới.

Nếu chưa biết tạo file thì các bạn có thể nhấn nút Tải csv để tải mẫu file về và điền thêm dữ liệu vào nhé!

Last updated