Tạo chiến dịch

Tạo chiến dịch mới

Sau khi tạo các mẫu phản hồi bình luận, các bạn hãy vào mục Tạo chiến dịch để cài đặt cho các bài viết sử dụng được các mẫu này.

Chọn trang mà các bạn đã tạo mẫu tự động phản hồi bình luận. Bên phải sẽ hiển thị các bài viết mà trong trang của bạn.

Chọn bài viết bạn muốn sử dụng tính năng tự động phản hồi bình luận và click vào biểu tượng bánh xe, và chọn Cho phép trả lời tự động

1 pop up mới mở ra, để sử dụng mẫu có sẵn các bạn hãy chọn Có và kéo xuống chọn mẫu tự động phản hồi đã tạo ra.

Trong phần này, các bạn có thể gắn nhãn để phân loại cho khách hàng bình luận bài viết này. Nếu đã tạo nhãn trước đó các bạn hãy chọn vào ô Chọn nhãn và chọn nhãn khách hàng đó.

Còn nếu chưa thì các bạn nhấn Tạo nhãn, 1 pop up mở ra, hãy điền tên nhãn khách hàng mà bạn muốn tạo trong mục tên nhãn và ấn nút Tạo nên là bạn đã tạo ra được 1 nhãn khách hàng mới.

Sau đó hoàn tất cài đặt mẫu trả lời bình luận cho bài viết,nhẫn nút Gửi đi .

Sau khi thêm thành công, 1 pop up mở ra thông báo bạn hoàn thành công việc.

Chỉnh sửa mẫu trong chiến dịch

Để chỉnh sửa mẫu phản hồi cho bài viết, các bạn có thể sửa trong mục Chỉnh sửa mẫu có sẵn hoặc vào lại phần Tạo chiến dịch, chọn bài viết ,click vào bánh xe và nhấn vào nút biểu tượng hình cây bút.

Tại đây hiện lên 1 pop up và các bạn có thể chỉnh sửa lại các mẫu phản hồi như mong muốn tương tự trong mục Tạo mẫu phản hồi bình luận mới

Dừng, xoá bỏ chiến dịch

Nếu muốn dừng hoặc xoá cài đặt chiến dịch phản hồi tự động cho bài viết các bạn vào lại mục Tạo chiến dịch, chọn trang có bài viết đã được cài đặt, tìm tới phần Xem báo cáo chiến dịch

Trong pop up hiện ra chọn vào Tự động

Sau đó tìm bài viết bạn cần dừng hoặc xoá chiến dịch theo ID hoặc ảnh đại diện bài viết (nếu có) và nhấn vào biểu tượng hình cặp sách. Có 4 nút hiển thị cho các bạn:

Hình con mắt : là xem báo cáo chiến dịch

Hình cây bút : Chỉnh sửa lại mẫu phản hồi trong chiến dịch

Hình dấu bằng ngược: Dừng chiến dịch

Hình thùng rác: Xoá chiến dịch

Chọn vào hành động bạn muốn thực hiện và nhấn OK nếu popup hỏi bạn có chắc chắn vào hành động này không.

Chúc bạn thành công với Clickbot

Last updated