Báo cáo thống kê

Tại màn hình này bạn sẽ kiểm tra mọi tính năng tương tác tự động của chatbot.

Để đọc báo cáo các bạn chọn mục Báo cáo thống kê trong phần Nâng cao của Autoresponder.

Tại đây các bạn sẽ chọn tính năng mà tình trạng cũng như chỉnh sửa những chiến dịch tương tác tự động mà bạn đã cài đặt.

Ví dụ: Tự động là báo cáo cho tính năng phản hồi tự động.

Click vào Xem báo cáo.

Các bạn có thể thao tác xem chi tiết báo cáo,chỉnh sửa,tạm dừng hoặc xoá chiến dịch đó đi.

Hình con mắt : là xem báo cáo chiến dịch

Hình cây bút : Chỉnh sửa lại mẫu phản hồi trong chiến dịch

Hình dấu bằng ngược: Dừng chiến dịch

Hình thùng rác: Xoá chiến dịch

Chọn vào hành động bạn muốn thực hiện và nhấn OK nếu popup hỏi bạn có chắc chắn vào hành động này không.

Ví dụ nếu xem báo cáo chiến dịch,click vào hình con mắt. Ở đây bạn có thể xem được ai đã comment, tình trạng tin nhắn trả lời đã thành công hay vẫn pending...

Để sửa hoặc dừng hoặc xoá chiến dịch các bạn xem ở đây.

Bạn làm tương tự với các tính năng còn lại.

Chúc các bạn thành công với Clickbot.

Last updated