Mẫu SMS

Tạo mẫu SMS cố định cho những trường hợp lặp đi lặp lại.

Để sử dụng tính năng này hãy click vào ô Mẫu SMS trong mục Gửi SMS Marketing của AUTO EMAIL/SMS MARKETING và nhấn nút Bản mẫu mới.

Thêm tên mẫu SMS và nội dung mẫu vào và nhấn nút Lưu

Để chỉnh sửa,xoá mẫu các bạn quay lại màn hình SMS bản mẫu,chọn tin nhắn cần chỉnh sửa và nhấn vào các biểu tượng của các hành động mà bạn muốn thực hiện.

Hình con mắt: Xem lại nội dung tin nhắn

Hình cây bút : Chỉnh sửa mẫu

Hình thùng rác: Xoá mẫu

Last updated