Thư viện Postback

Post back là các mẩu hội thoại giữa khách hàng và page. Các bạn có thể tạo ra các kịch bản để dẫn dắt tương tác với khách hàng và dẫn dắt họ thực hiện hành động nào đó theo mong muốn.

Tạo 1 postback mới

Để tạo 1 mẫu hội thoại mới, các bạn tìm mục Thư viện postback trong phần Post-back/OTN của tính năng AUTOBOT. Sau đó ấn Tạo bằng trình chỉnh sửa cũ.

Trong màn hình mới,các bạn hãy đặt tên cho postback. Lưu ý nên đặt tên không dấu để ID postback trùng khớp với tên để khi tìm postback không bị nhầm lẫn. Sau đó chọn trang mà bạn muốn cài đặt đoạn hội thoại này.

Các bạn có thể gắn nhãn cho khách hàng của postback này bằng cách chọn nhãn có sẵn hoặc ấn Tạo nhãn. Nếu có chiến dịch chăm sóc khách hàng theo chuỗi thì các bạn hãy tìm và chọn nó trong mục Chọn các chiến dịch chăm sóc theo chuỗi

Ở mục Chọn kiểu trả lời, các bạn có thể chọn được rất nhiều định dạng cho câu trả lời từ Văn bản, hình ảnh,video, văn bản chứa nút bấm, băng chuyền...hoặc kết hợp nhiều định dạng này. Bên phía tay phải có hình ảnh minh hoạ cho các kiểu định dạng để cho các bạn dễ hình dung. Chọn định dạng bạn muốn và thêm nội dung của bạn vào.

Các bạn cũng có thể để hiệu ứng nhắn tin giống người thật bằng cách nhấn nút Gõ trên màn hình và chọn Độ trễ trả lời . Nếu muốn thêm câu trả lời ấn vào nút Thêm trả lời

Sau khi hoàn tất câu trả lời ấn nút Gửi đi

Chỉnh sửa postback

Để chỉnh sửa postback,các bạn vào màn hình chính của Thư viện postback,chọn mẫu postback mà bạn muốn sửa và click vào các biểu tượng để thực hiện hành động bạn muốn.

Các hành động gồm:

  • Biểu tượng </> : Lấy mã Json là bạn có thể copy đoạn mã này của postback và chèn vào trong web của bạn ví dụ như để trong nút bấm,khi người dùng thực hiện hành động nào đó ví dụ bấm nút thì đoạn postback này sẽ được gọi ra để tương tác với khách hàng.

  • Biểu tượng cái bút: Là để chỉnh sửa postback

  • Biểu tượng nhân bản postback

  • Biểu tượng thùng rác là xoá postback.

Di chuột vào biểu tượng bạn sẽ thấy tên của hành động ứng với biểu tượng sẽ là gì. Muốn thực thi hành động gì,hãy chọn vào biểu tượng đó.

Last updated