Chỉnh sửa body landing page

Body landing page là toàn bộ trang của landing page đó. Nó là cơ thể của landing page. Để chỉnh sửa body của landing page các bạn hãy click vào Mục Body nằm ở góc phải màn hình tạo landing page.

Trong body của landing page các bạn có thể chỉnh sửa được cài đặt cho toàn trang của landing page.

  • Text color: Màu chữ mặc định cho toàn trang

  • Background color: Màu nền toàn trang.

  • Background Image: Ảnh nền cho toàn trang

Để chọn màu hãy ấn vào ô màu bên cạnh của các mục cần chỉnh sửa và chọn màu.

Đối với Background Image: Các bạn có thể chọn bằng cách nhấn nút Upload Image để tải ảnh lên từ thiết bị hoặc dán link ảnh vào ô Image URL.

  • Content width: Chiều rộng của vùng hiển thị nội dung.

Nếu để full màn hình cho desktop là 1080, mobile là 420

  • Content Alignment : Căn lề mặc định, các bạn tuỳ chọn kiểu căn lề mà các bạn mong muốn.

  • Font Family: Font chữ mặc định toàn trang.

  • Links: Các bạn có thể cài màu sắc mặc định cho đường link trong toàn trang ở ô Color, màu sắc đường link khi di chuột đến nó trong ô Hover color. Underline Hover under line các đường gạch chân dưới link khi bình thường và khi di chuột đến đường link đó. Nếu chọn có để đường gạch chân dưới link thì các bạn hãy tick vào nó.

Last updated