Gửi tin hàng loạt

Hiện nay Facebook đã cấm việc sử dụng gửi tin nhắn hàng loạt ngoài 24h kể từ thời gian cuối cùng khách hàng tương tác trên Messenger với page ngoại trừ 3 trường hợp:

  • Account Update: Cập nhật thông tin về tài khoản

  • Confirm Event Update: Gửi thông tin cập nhật về sự kiện khách đã đăng ký

  • Post Purchase Update: Cập nhật tình trạng đơn hàng

Vì thế,các bạn hãy cân nhắc việc sử dụng gửi tin nhắn hàng loạt sau 24h ngoài 3 mục đích trên để tránh bị khoá tài khoản facebook.

Chú ý: Tin nhắn hàng loạt không được chứa bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo nào và sử dụng nhãn thích hợp có thể áp dụng để gửi tin nhắn cho những người đó. Sử dụng nhãn tin nhắn mà không có lý do chính đáng có thể dẫn đến việc chặn tùy chọn nhắn tin trên trang của bạn bằng facebook.

Gửi tin hàng loạt trong 24h

Để sử dụng tính năng này các bạn hãy vào mục Gửi tin hàng loạt trong mục Messenger Marketing của tính năng AUTOBOT và nhấn chọn Tạo chiến dịch

Trong mục Chi tiết chiến dịch các bạn hãy chọn loại Promo 24h, đặt tên chiến dịch và chọn Trang để gửi tin hàng loạt.

Trong phần Tuỳ chọn nhắm mục tiêu,các bạn có thể thu hẹp đối tượng của mình lại bằng cách chọn Nhãn khách hàng mà bạn muốn gửi tin trong ô Nhắm mục tiêu theo nhãn cũng như loại trừ nhóm khách hàng không nhận tin trong ô Loại trừ bởi nhãn, các bạn cũng có thể lựa chọn nhãn theo giới tính hoặc ngôn ngữ,múi giờ. Nếu muốn gửi tin không phân biệt giới tính thì ô Giới tính không cần chọn,muốn chỉ gửi cho nam thì chọn Male, chỉ gửi cho nữ chọn Female

Trong phần Mẫu tin nhắn các bạn hãy lựa chọn Nội dung các bạn muốn gửi hàng loạt tới khách hàng. Các bạn có thể lựa chọn rất nhiều định dạng để gửi từ Văn bản,hình ảnh,âm thanh,video,văn bản chứa nút....

Cuối cùng ấn Tạo chiến dịch để hoàn tất.

Last updated