Quản lý khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng đã sử dụng Bot.

Danh sách khách hàng là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Tất cả khách hàng sử dụng Bot sẽ được lưu trữ tại mục Quản lý khách hàng trong phần Khách hàng Messenger của tính năng Mini CRM.

Tại đây các bạn có thể xem tổng quan các thông tin của tất cả các khách hàng đã inbox với page ví dụ như tên khách hàng,trang mà khách hàng đã tương tác, giói tính và 1 số hành động khách hàng đã thực hiện với page. Các bạn cũng có thể lọc danh sách theo page hoặc giới tính của khách hàng.

Để xem chi tiết từng khách hàng hãy nhấn vào biểu tượng hình chiếc cặp của khách hàng mà bạn muốn xem.

Trong mục dữ liệu khách hàng các bạn sẽ biết được thông tin cơ bản về khách như tên,giới tính,khu vực và ngôn ngữ, email,SĐT nếu khách hàng có khai báo, nhãn khách hàng đã được gắn, khách hàng tham gia từ đâu và đã được gắn chuỗi chăm sóc chưa...

Nếu khách hàng đã khai báo thông qua 1 kịch bản có hỏi về dữ liệu user input thì các bạn sẽ check được các thông tin đó tại mục Câu trả lời luồng đầu vào của người dùng.

Ngoài ra các bạn có thể kiểm tra được các biến tuỳ chỉnh và giá trị của nó được gắn cho khách hàng là gì

Các bạn cũng có thể xem Lịch sử thanh toán của khách hàng này nếu khách đã mua ở trong Cửa hàng thương mại điện tử của page tại mục Lịch sử thanh toán.

Last updated